D 25/2009 - !!! Upuštěno !!! Lesní pozemky a porosty v obci Vlčetínec
Popis: Lesní pozemky jsou situovány samostatně a rozptýleně v katastrálním území, parcela č. 690, parcela č. 786, a parcela č. 805, jsou úzké pruhy (tzv. řemenové parcely) zčásti ve svažitém terénu se ztíženou dopravní dostupností. Hranice pozemků jsou zřetelné jen z části a pro účely tohoto posudku byly v terénu určeny podle mapových podkladů a měření, provedeného znalcem tak, aby bylo možno spolehlivě zjistit skutečný stav pozemků a lesních porostů. Pozemky jsou situovány mimo zastavěné a zastavitelné území, nejsou na nich žádné stavby, nejsou rovněž předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona. Územní plán nepředpokládá jejich jiné využití. Znalecký posudek zašleme emailem na požádání - proksova@drazby.net
Lokalita: Vlčetínec, Jihočeský kraj
Datum konání: 14.12.2009 v 15:30 salonek hotelu Gurmania, Starý Pelhřimov 79, Pelhřimov.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  617.000,- Kč  1.232.730,- Kč  180.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz