D 23/2009 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Nová Včelnice
Popis: Rodinný dům č.p. 82 – jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, s podsklepením nad 1/2 zastavěné plochy a bez podkroví v sedlové střeše. V rodinném domě jsou dvě bytové jednotky s příslušenstvím, vždy jedna bytová jednotka v jednom podlaží. V 1.NP je průjezd (garáž) a bytová jednotka (2+1), ve 2.NP je bytová jednotka (4+1). Ve sklepních prostorách jsou místnosti pro skladování a kotelna. Půdní prostor je prázdný, s vysokými nadezdívkami, ale bez podkrovních místností. Znalecký posudek zašleme emailem na požádání - proksova@drazby.net
Lokalita: Nová Včelnice, Jihočeský kraj
Datum konání: 14.12.2009 v 14:45 salonek hotelu Gurmania, Starý Pelhřimov 79, Pelhřimov.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.245.000,- Kč  2.490.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz