N 60/2009 - !!! Upuštěno !!! Pozemek v Velkém Týnci
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitostí, a to: pozemek parcela č. 1888/2 (orná půda) o výměře 5294 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, v katastrálním území a v obci Velký Týnec, to vše zapsané na listu vlastnictví č. 138 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc.
Lokalita: Velký Týnec, Olomoucký kraj
Datum konání: 28.1.2010 v 14:00 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.200.000,- Kč  2.000.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz