N 03/2010 - Rodinný dům v obci Jaroměřice nad Rokytnou
Popis: Rodinný dům č.p. 712 – Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní objekt, s jedním nadzemním podlažím, s polovalbovou střechou, s krytinou z tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod není instalován, břízolitová fasáda. Vnitřní omítky štukové, okna dřevěná zdvojená, dveře standardní. Ve dvoře se nachází vedlejší stavba hospodářského charakteru bez zásadního vlivu na obvyklou cenu. K domu přiléhá do dvora obytná přístavba s pultovou střechou.
Lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou, Vysočina
Datum konání: 8.4.2010 v 10:00 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  200.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz