N 18/2010 - Rodinný dům v Medlově
Popis: Rodinný dům č.p. 45 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Sedlová střecha, krytina z eternitových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dům je napojen na plyn. Voda ze studny.
Lokalita: Medlov, Jihomoravský kraj
Datum konání: 14.5.2010 v 12:15 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno - Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.800.000,- Kč  270.000,- Kč  1.060.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz