N 12/2010 - Rodinný dům v obci Libina
Popis: Rodinný dům č.p. 431 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je rodinný dům, samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Sedlová střecha s krytinou z eternitové šablony, bleskosvod chybí, fasáda vápenná hrubá, do ulice zavěšený odvětrávaný obklad, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna dřevěná zdvojená, vnitřní vybavení celkově předpokládám standardní.
Lokalita: Horní Libina, Libina, Olomoucký kraj
Datum konání: 29.6.2010 v 14:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  319.000,- Kč  850.000,- Kč  90.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz