N 19/2010 - Pozemky v obci Střítež nad Ludinou
Popis: Pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako dobývací prostor, dále lesní pozemek. Na pozemcích se nacházejí porosty. Jde o tzv. výhradní ložisko, kdy vlastníkem ložiska je Česká republika. Předpokládaná doba těžení je 20 roků. Cení se pouze pozemky a porosty, nikoliv ložisko.
Lokalita: Střítež nad Ludinou, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.5.2010 v 12:15 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.450.000,- Kč  1.500.000,- Kč  300.000,- Kč  2.460.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz