N 28/2010 - Rodinný dům v obci Rostěnice-Zvonovice
Popis: Rodinný dům č.p. 6 - oceňovaná nemovitost je řadový krajní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Teplá voda je z boileru. WC a koupelna jsou standardní. Dveře dřevěné svlakové, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná špaletová. V domě se nachází bytová jednotka 2+1. Ve dvoře se nachází objekt domácí dílny, velké stodoly, chlévy. Na chlévy navazuje částečně zrekonstruovaná stavba, ve které se nachází bytová jednotka 2+0, se sociálním zařízením, bez kuchyně.
Lokalita: Rostěnice, Rostěnice-Zvonovice, Jihomoravský kraj
Datum konání: 8.6.2010 v 10:45 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz