N 27/2010 - !!! Upuštěno !!! Rekreační chata v obci Pstruží
Popis: Zahradní chatka bez čp/če na pozemku parcela č. 706/4 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Místním šetřením bylo zjištěno, že na pozemku parcela č. 706/4 se nachází zahradní chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí. Zahradní chatka je samostatně stojící nepodsklepený objekt, přízemní, dřevěný. Má sedlovou střechu. Vybavení předpokládám prakticky nulové, na pozemku se nachází suché WC, do objektu je zavedena elektřina, pozemek je oplocen, nacházejí se na něm porosty, bez vlivu na obvyklou cenu. Objekt se nachází prakticky v centru obce, pozemek lze využít ke stavění.
Lokalita: Pstruží, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 10.6.2010 v 11:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz