N 55/2010 - !!! Upuštěno !!! Pozemek v obci Řičany
Popis: Pozemek parcela č. 244/15 (orná půda) – oceňovaná nemovitost je pozemek zemědělského charakteru. V územním plánu je uvažováno s výstavbou rodinných domů. Takto je i pozemek oceněn.

Lokalita: Pacov u Říčan, Říčany, Středočeský kraj
Datum konání: 17.6.2010 v 12:30 hotel PRATOL, Černokostelecká 422/5, 251 01 ŘÍČANY.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  4.950.000,- Kč  7.000.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz