N 34/2010 - Rodinný dům v obci Čankovice
Popis: Rodinný dům č.p. 55 - znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Topení je ústřední s turbo kotlem. Napojení na jiné sítě, než plyn se nepodařilo zjistit. Předpokládám minimálně možnost napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Ve dvoře se nachází vedlejší zděná stavba bez vlivu na obvyklou cenu. Dále se ve dvoře nachází stavba zděné stodoly s pozitivním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Čankovice, Pardubický kraj
Datum konání: 22.7.2010 v 11:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  315.000,- Kč  900.000,- Kč  90.000,- Kč  315.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz