N 44/2010 - Občanská vybavenost v obci Koberovy
Popis: Dům č.p. 49 - jde o přízemní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, ve které jsou zčásti zřízeny podkrovní místnosti, ve zbytku je situovaná pouze půda. Objekt je zděný z převážně cihelného či smíšeného (1.PP) zdiva, stropy uvažuji v celém objektu rovné, v 1.PP železobetonové (možno i klenuté), jinak dřevěné trámové, s rákosovým zaomítnutým podhledem, krytina střechy je z plechových šablon na prkenné bednění, klempířské konstrukce jsou tvořeny pouze lemováním a parapety z pozinkovaného plechu, vnější omítky provedeny nejsou, uzemnění objektu hromosvodem provedeno není. Vytápění je lokální na TP, okna dřevěná zdvojená či dvojitá špaletová, dveře dřevěné plné či částečně prosklené, podlahy 1.PP betonové, podlahy 1.NP rovněž betonové. Objekt byl za provozu využit k provozním účelům jako restaurace.
Lokalita: Vrát, Koberovy, Liberecký kraj
Datum konání: 10.6.2010 v 14:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  210.000,- Kč  750.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz