N 38/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Moravany
Popis: Rodinný dům č.p. 199 - znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, pravděpodobně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Okna jsou plastová. Ve dvoře se nachází zděná vedlejší stavba bez vlivu na cenu obvyklou.
Lokalita: Moravany nad Loučnou, Moravany, Pardubický kraj
Datum konání: 8.6.2010 v 13:45 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.325.000,- Kč  2.650.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz