N 30/2010 - Rekreační objekt v obci Bystřička
Popis: Rekreační objekt č.e. 102 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící dvoupodlažní objekt. Má v převážné části sedlovou střechu, cihelné zdivo. Budova je evidentně určena k hromadné rekreaci, jde o bývalý rekreační objekt Prefy Grygov. Okna jsou dřevěná zdvojená.
Lokalita: Bystrička I, Bystrička, Zlínský kraj
Datum konání: 29.6.2010 v 15:15 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.350.000,- Kč  180.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz