N 66/2010 - Pozemek v obci Bravantice
Popis: Pozemek parcela č. 1431/1 o výměře 17066 m2 - zemědělský pozemek oceněný dle § 29.
Lokalita: Bravantice, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 22.7.2010 v 14:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  53.000,- Kč  150.000,- Kč  15.000,- Kč  53.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz