D 13/2010 - Vozidlo ŠKODA LIAZ 706 MTSP 27
Popis: ŠKODA LIAZ 706 MTSP 27 - vozidlo je nepojízdné, opravy mají vliv na cenu vozidla nejsou známé ani patrné z technického stavu. Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Těšetice, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.5.2010 v 13:00 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.000,- Kč  25.000,- Kč  300,- Kč  1.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz