N 01/2010 - Rekreační chata v Ostravici
Popis: Rekreační chata č.e. 1265 – Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Má sedlovou střechu, dřevěně svislé konstrukce. Krytina je plechová, bleskosvod chybí.
Lokalita: Ostravice 1, Ostravice, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 24.6.2010 v 11:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  350.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz