N 61/2010 - !!! Upuštěno !!! Rekreační chata ve Vizovicích
Popis: Rekreační chata č.e. 139 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná hladká. Krytina plechová, bleskosvod standardní. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. U objektu se nachází bazén se zakrytím, studna. Staří objektu nezjištěno, stavba je po rekonstrukci. Parkování je dobré, příjezd po horší komunikaci.
Lokalita: Vizovice, Zlínkský kraj
Datum konání: 29.6.2010 v 11:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  840.000,- Kč  1.400.000,- Kč  250.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz