N 57/2010 - Rodinný dům v obci Dolní Brusnice
Popis: Rodinný dům č.p. 90 - oceňovaná nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo s dřevěnými prvky. Fasáda je vápenná špatná. Krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně je standardní s elektrickým sporákem. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Teplá voda je z boileru. WC a koupelna jsou standardní. Dveře jsou svlakové podstandardní, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná. Dispozičně jde o byt 3+1. Ve dvoře se nachází nedokončené hospodářské stavení, bez vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Dolní Brusnice, Královéhradecký kraj
Datum konání: 24.6.2010 v 12:15 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz