N 51/2010 - Rodinný dům v obci Budkov
Popis: Rodinný dům č.p. 23 - vesnický RD, přízemní se sedlovou střechou. V domě je jeden byt velikosti 3+1 s příslušenstvím. Na obytný objekt stavebně navazuje malá hospodářská budova využívaná jako sklady paliva. Původní stáří domu nezjištěno, předpoklad 60 až 80 roku. Standardní provedení stavebních konstrukcí a vnitrního vybavení pro popsaný typ stavby. Předmětem ocenění jsou i pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci (PK parcely), které jsou v době ocenění smluvně pronajaty zemědělské organizaci. Jedná se o PK parcely č. 19, 20, 22, 23/2, 24, 25, 78/1, 784, 785/1 o celkové výměře 23957 m2 zapsané na LV č. 75 pro katastrální území Budkov u Husince. Dispoziční řešení: Jeden byt velikosti 3+1 s hygienickým příslušenstvím. Popis technického stavu: Průměrný technický stav, prováděna je pouze běžná stavební údržba. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Budkov u Husince, Budkov, Jihočeský kraj
Datum konání: 27.7.2010 v 12:15 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  349.000,- Kč  995.000,- Kč  100.000,- Kč  349.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz