N 47/2010 - Podíl na bytovém domě v obci Povrly
Popis: Dům bytový netypový č.p. 107 – jde o dvoupodlažní, podsklepený objekt, s valbovou střechou, která je zčásti využita podkrovními místnostmi. Objekt je založen na základových pasech, je zděný z převážně cihelného (v 1.PP smíšeného) zdiva, krytina střechy je z hliníkového plechu, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou ze staršího břizolitu, uzemnění objektu je provedeno hromosvodem.
Objekt je užíván pouze k obytným účelům, je zde situováno 5 obdobných bytových jednotek s příslušenstvím. Na základě výše uvedených skutečností bylo tedy znalcem zjištěno, že objekt svým stavebním uspořádáním neodpovídá požadavkům na rodinné bydlení (je zde tedy rozpor mezi právním stavem domu, uvedeným v KN, s jeho skutečným stavem - definice RD je jako dům s nejvýše 3 byty), popis a ocenění objektu tedy uvažuji dle § 3 vyhl. jako budovu - dům bytový netypový, konstrukce zděná.
Lokalita: Povrly, Ústecký kraj
Datum konání: 27.7.2010 v 13:00 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  140.000,- Kč  400.000,- Kč  40.000,- Kč  140.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz