N 69/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Blatnice
Popis: Rodinný dům č.p. 175 - je samostatně stojící, zděný, s jedním nadzemím podlažím, částečně podsklepený se sedlovou střechou s polovalbami s částečným obytným podkrovím. Příslušenství nemovitosti tvoří dílna se skladem, garáže, chlívky, zahradní domek, studna, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemek st.p.č. 153 o výměře 1112 m2. Přístup po zpevněné komunikaci - pozemek p.č. 417/3 vedený na LV č. 10001 jako ostatní plocha - silnice ve vlastnictví Obce Blatnice. Rodinný dům č.p. 175 lze využívat k bydlení, neboť dle ustanovení § 104 stavebního zákona z něhož vyplývá, že stavba je určena k účelu, ke kterému ji lze užívat bez závad a k němuž je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Dispozičně rodinný dům pravděpodobně obsahuje jednu bytovou jednotku umístěnou v přízemí a v podkroví. o velikosti 4+1. Popis tech. stavu stavby Jedná se o objekt samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím, částečně podsklepený, s částečným obytným podkrovím. echnický stav odpovídá stáří stavby a běžně prováděné údržbě. Při prohlídce nebyly zjištěny žádné závažné závady Dispozičně je dům řešen jako jedna bytová jednotka umístěná v přízemí a v podkroví. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net
Lokalita: Blatnice u Nýřan, Blatnice, Plzeňský kraj
Datum konání: 23.6.2010 v 11:30 hotel Centrál, Masarykova 300/II, 339 01 Klatovy.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.250.000,- Kč  2.500.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz