N 72/2010 - Podíl na bytovém domě v Českých Budějovicích
Popis: Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši 420/3236 na bytovém domě č.p. 534 a pozemku parc.č. 1243 o výměře 536 m2 - jedná se o bytový dům zděný, krajní, který se nalézá ve starší městské zástavbě. Dům je podsklepen, dále obsahuje 2 nadzemní obytná podlaží s celkem 5 byty, zastřešení je provedeno sedlovou střechou. Dům není prohlášením vlastníka rozdělen na bytové jednotky, forma vlastnictví domu je podílové spoluvlastnictví.
Dispozice: Podzemní podlaží - sklepní prostory. Nadzemní podlaží - celkem 5 bytů a společné prostory. Technický stav: Pro potřebu ocenění nebylo možno provést prohlídky jednotlivých bytů, byla provedena pouze zevrubná prohlídka exteriéru domu a prohlídky společných prostor, které byly přístupné vchodem ze zahrady.
Technický stav objektu jako celku a společných prostor je průměrný, viditelně je prováděna pouze běžná stavební údržba. Technický stav jednotlivých bytů předpokládám standardní, který umožňuje běžné užívání bytů.
Pro potřebu zpracování ceny výnosovou metodou není dostatek informací (podlahové plochy jednotlivých bytů, daň z nemovitosti, výše pojistného). Obvyklá cena je stanovena pouze porovnávací metodou. Celková podlahová plocha bytů je odvozena od zastavěné plochy a počtu obytných podlaží.
Lokalita: České Budějovice 5, České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum konání: 23.6.2010 v 16:45 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  485.000,- Kč  970.000,- Kč  140.000,- Kč  485.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz