N 64/2010 - Podíl na bytovém domě ve Vrchlabí
Popis: Ideálních 134/1000 domu čp. 129 – jde o dvoupodlažní, podsklepený objekt, s mansardovou střechou, která je zčásti využita podkrovními místnostmi. Objekt je založen na základových pasech, je zděný z převážně cihelného (v 1.PP smíšeného) zdiva, krytina střechy je z hliníkového plechu, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou ze stříkaného břizolitu, uzemnění objektu je provedeno hromosvodem. Objekt je užíván pouze k obytným účelům, je zde situováno 5 bytových jednotek s příslušenstvím. 1.PP domu je využito jako sklepy, v 1.NP a ve 2.NP je vždy 1 menší byt (cca 70 m2) a jeden větší byt (cca 100 m2), v podkroví je další velký byt (cca 100 m2). Na základě výše uvedených skutečností bylo tedy znalcem zjištěno, že objekt svým stavebním uspořádáním neodpovídá požadavkům na rodinné bydlení. Při konstrukci obvyklé ceny nemovitosti vycházím z předpokladu, že jde sice o podíl na domě a po- zemku, ve skutečnosti však jde o „vlastnictví” a užívání bytu o velikosti 2 + 1 s vlastním příslušenstvím v 1.NP domu.
Lokalita: Vrchlabí, Královéhradecký kraj
Datum konání: 27.7.2010 v 11:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  445.000,- Kč  1.200.000,- Kč  130.000,- Kč  525.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz