N 65/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Dešenice
Popis: Budova č.p. 49 – jde o přízemní, nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, ve které jsou zřízeny podkrovní místnosti, zbytek (špice) tvoří pouze půda. Objekt je zděný z převážně cihelného či smíšeného zdiva, stropy převážně rovné, dřevěné trámové, s rákosovým zaomítnutým podhledem, krytina střechy je z osinkocementových šablon na prkenné bednění, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou vápenné, částečně obložené osinkocementovými šablonami, uzemnění objektu hromosvodem provedeno není. Vytápění je etážové s kotlem na plyn, okna dřevěná dvojitá špaletová, dveře dřevěné plné, podlahy z betonu, prken či dřevotřísky s povrchem z PVC, koupelna se sprchou a umyvadlem, WC splachovací, kuchyň s linkou a plynovým sporákem. Vrchní stavba objektu je využita pouze k obytným účelům, je zde situovaná 1 bytová jednotka o velikosti 4 + 1, v 1.NP je bytová jednotka 2 + 1 a příslušenství, v podkroví jsou další 2 obytné místnosti a schodišťový prostor.
Lokalita: Dešenice, Plzeňský kraj
Datum konání: 23.6.2010 v 10:45 hotel Centrál, Masarykova 300/II, 339 01 Klatovy.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz