N 62/2010 - !!! Upuštěno !!! Byt 1 1 v Lovosicích
Popis: Bytová jednotka č. 998/27 - je o velikosti 1 + 1 a výměře 35,90 m2 je situována ve 2.NP domů čp. 997, čp. 998, čp. 999 a čp. 1000 (viz prohlášení vlastníka). Jde o osmipodlažní, podsklepený objekt, tvořený čtyřmi vchody (čísly popisnými), s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím. Konstrukční systém je z montovaných panelů na bázi železobetonu, obvodový plášť je také ze stě- nových montovaných panelů na bázi železobetonu. Objekt je využit v plném rozsahu k obytným účelům, dále jsou zde situovány společné komunikační prostory. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu, dům bytový typový, kategorie J, konstrukce montovaná z dílců betonových prefabrikovaných plošných. Vybavení bytu je zděné (umakartové) jádro, smaltovaná vana, umyvadlo, splachovací záchod, podlahy původní beton + PVC, dřevěné dveře plné, částečně prosklené, okna plastová, centrální vytá- pění a ohřev vody, kuchyňská linka, plynový sporák apod. Pozn.: přesná výměra bytu byla znalcem na místě odhadu změřena.
Lokalita: Lovosice, Ústecký kraj
Datum konání: 22.6.2010 v 13:00 salonek č.2 hotelu BLUE ORANGE, Tupolevova 676, Praha 9 Letňany.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  275.000,- Kč  550.000,- Kč  80.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz