D 16/2010 - Rodinný dům v obci Beňov
Popis: Rodinný dům č.p. 29 – jedná se o samostatný rodinný dům, částečně podsklepený, přízemní se sedlovou střechou s podkrovím, postavený na pozemku p.č. st. 58 v obci Beňov, k.ú. Prusy. V domě jsou dvě bytové jednotky 4+1.
Základové pasy s funkční izolací, svislé konstrukce zděné v tl. 45 cm, stropy s rovným podhledem, střecha sedlová s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítky dtto, obklady vnější soklu, vnitřní obklady standard, schody standardní, dveře plné a prosklené obložkové, euro okna, podlaha v obytných místnostech standardní, v ostatních dtto, vytápění ústřední plynové, v podkroví elektrické přímotopy, elektroinstalace standardní, bleskosvod je, rozvod vody studené a teplé, kanalizace standardní, sporák standardní, vnitřní vybavení standardní, WC splachovací. Stavba je podle sdělení vlastníka 16 let stará. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Prusy, Beňov, Olomoucký kraj
Datum konání: 8.6.2010 v 13:45 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.400.000,- Kč  5.825.000,- Kč  300.000,- Kč  3.700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz