D 21/2010 - Podíl 1/2 na 2 rodinných domech v obci Šumvald
Popis: Rodinný dům č.p. 200 a č.p. 257 - Hlavním a jediným objektem ceněné nemovitosti je rodinný dům tvořený dvěmi čísly popisnými, postavený u místní silniční komunikace poblíže křižovatky. Stavební parcely jsou domkem částečně zastavěny, část je neupravený dvorek. Pozemek je rovinný nepravidelného tvaru. Vnitřní omítky staré vápenné, fasádní omítky nejsou, není venkovních obklad zdiva, vnitřní obklad jen v lázni starý. Dvéře plné a náplňové sešlé, okna 2x jednoduchá ven a dovnitř otevíraná, chybí několik okenic, poškozená, podlahy obytných místností betony, dlažby ostatních místností betony provizorně v malé části keramika. Vytápění 2 x kamna na pevná paliva, elektřina světelná, není bleskosvod, není rozvody vody, kanalizace stará z lázně a WC a kuchyně, sporák není, je stará vana, záchod zalévaný kýblem.
Lokalita: Šumvald, Olomoucký kraj
Datum konání: 15.7.2010 v 10:30 zasedací místnost společnosti Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  20.000,- Kč  60.000,- Kč  6.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz