D 19/2010 - Podíl 1/2 na rodinném domě v Olomouci
Popis: Budova č.p. 213 – Do budovy je vstup přímo z ulice krajní chodbou, kterou se prochází na dvůr. Dvůr má popraskanou dlažbu s propadlou starou žumpou odepsanou. Za ní navazuje zahrada, zanedbaná, porostlá nálety keřů a plevele s vedlejší stavbou dlouhodobě rozestavěnou a sešlou. Zahrada je oplocená na konci má vjezdovou bránu od polní cesty. Dále je předmětem ocenění samostatná zahrada pozemek parcela č. 263/2 s garáží na pozemku parcela č. St. 600 za předešlou zahradou směrem do polí. Zahrada je částečně oplocená s několika porosty zaplevelená, garáž nepoužívaná.
Lokalita: Chválkovice, Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 15.7.2010 v 09:45 zasedací místnost společnosti Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  680.000,- Kč  680.000,- Kč  200.000,- Kč  680.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz