D 18/2010 - Podíl 1/2 na pozemku v Samotiškách
Popis: Pozemek se zahradní chatkou - předmětem ocenění je samostatná zahrada v Samotíškách ve svahu pod Svatým Kopečkem. Z územního plánu obce Samotíšky plyne, že jde o území chráněné jako zeleň, v ochranném pásmu „Zeleň – stromořadí-významný urbanistický prvek spojující Klášterní Hradisko a chrám Panny Marie na Svatém Kopečku“. Jedná se o plochu užívanou jen rekreačně s občasnými chatkami, bez možnosti výstavby rodinného domku. Přístup po nezpevněné cestě, štěrkové ve svahu. Zahrada oplocená drátěným plotem, k cestě má plotovou branku drátěnou a bránu vjezdovou zarostlé obě plevelem. Pozemek byl osázen porosty ovocnými i okrasnými běžných typů a sponu výsadby. Je zavedena elektřina, voda se dováží, není kanalizace. Byl suchý dřevěný záchod se žumpou, který je snesený a již jen žumpa. Venkovní posezení je poničené, krb s udírnou pobourané. Chatka není zapsána v katastru nemovitostí a není zakreslena na snímku katastrální mapy.
Lokalita: Samotíšky, Samotišky, Olomoucký kraj
Datum konání: 15.7.2010 v 09:00 zasedací místnost společnosti Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  85.000,- Kč  85.000,- Kč  25.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz