N 74/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Kojetín
Popis: Rodinný dům č.p. 486 - nemovitost je řadový vnitřní nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná špatná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí. Vybavení kuchyně je standardní s plynovým sporákem. Topení je ústřední s kotlem plynovým, včetně teplé vody. WC a koupelna jsou standardní. Dveře plastové zasunovací, podlahy z dlažeb a koberců. Okna jsou plastová. Dispozičně jde o byt 3+1. Ve dvoře se nachází zděná kůlna s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Dům je starý minimálně 80 roků, v posledních 3 letech byla prováděna celková rekonstrukce prvků krátkodobé životnosti. Objekt je v dobrém stavu a má průměrné vybavení.
Lokalita: Kojetín, Olomoucký kraj
Datum konání: 8.9.2010 v 10:00 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  1.000.000,- Kč  150.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz