N 122/2010 - Pozemek v obci Říčany
Popis: Pozemek parcela č. 244/15 (orná půda) – oceňovaná nemovitost je pozemek zemědělského charakteru. V územním plánu je uvažováno s výstavbou rodinných domů. Takto je i pozemek oceněn.
Lokalita: Pacov u Říčan, Říčany, Středočeský kraj
Datum konání: 24.9.2010 v 13:00 hotel PRATOL, Černokostelecká 422/5, 251 01 ŘÍČANY.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  6.500.000,- Kč  7.000.000,- Kč  300.000,- Kč  6.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz