N 103/2010 - Pozemek v obci Bohuslavice
Popis: Oceňované pozemky jsou evidovány v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace a orná půda. Je uvažováno s výstavbou RD.
Lokalita: Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice, Královéhradecký kraj
Datum konání: 9.11.2010 v 10:00 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  490.000,- Kč  1.400.000,- Kč  140.000,- Kč  490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz