N 114/2010 - Rodinný dům v obci Charváty
Popis: Rodinný dům č.p. 240 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení a na základě svědectví sousedů. Nemovitost je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Sedlová střecha, krytina z betonové tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Okna jsou dřevěná špaletová, lícové zdivo bez fasády. Vnitřní vybavení předpokládá znalec podstandardní, WC splachovací, topení lokální akumulační, stav a údržba také podstandardní.
Lokalita: Charváty, Olomoucký kraj
Datum konání: 12.10.2010 v 13:45 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,- Kč  300.000,- Kč  40.000,- Kč  310.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz