N 110/2010 - Rodinný dům v obci Moravský Písek
Popis: Rodinný dům č.p. 497 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Nemovitost je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Sedlová střecha, krytina z pálené tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod standardní, fasáda břízolitová. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládá znalec výrazně podstandardní. Ve dvoře se nacházejí vedlejší stavby bez vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Moravský Písek, Jihomoravský kraj
Datum konání: 30.11.2010 v 13:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  140.000,- Kč  400.000,- Kč  40.000,- Kč  200.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz