N 118/2010 - Rodinný dům v obci Plaňany
Popis: Rodinný dům č.p. 102 – nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je vápenná špatná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu, částečně chybějící. Vybavení kuchyně není. Topení je jen lokální na pevná paliva. Teplá voda není, boiler není instalován. WC bez splachování, koupelna není dokončena. Dveře prosklené, podlahy z betonu a koberců. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dispozičně jde o byt 2+1. Ve dvoře se nachází zděné vedlejší stavby ve velmi špatném stavu, určené k demolici, s negativním vlivem na cenu obvyklou. Dům je starý minimálně 90 roků, před několika lety byla započata rekonstrukce, která však není dokončena. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, voda je ze studny. Plyn není.
Lokalita: Plaňany, Středočeský kraj
Datum konání: 14.10.2010 v 13:15 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  110.000,- Kč  220.000,- Kč  30.000,- Kč  390.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz