N 107/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Dub
Popis: Rodinný dům č.p. 72 - vesnický RD, přízemní se sklonitou střechou s polovalbou. V domě je jeden byt velikosti 2+1 se základním příslušenstvím. Původní stáří domu nezjištěno, předpoklad min. 100 roku. Standardní provedení stavebních konstrukcí pro popsaný typ stavby, podstandardní vnitrní vybavení. Rodinný dum je ve zhoršeném technickém stavu, dlouhodobě není prováděna ani základní stavební údržba, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn. Jednotková cena posuzovaných pozemku je stanovena ve výši běžných prodejních cen srovnatelných pozemku v popsané lokalitě. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net
Lokalita: Dub u Prachatic, Dub, Jihočeský kraj
Datum konání: 14.10.2010 v 12:30 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  325.000,- Kč  650.000,- Kč  90.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz