N 119/2010 - Rodinný dům v obci Nemojany
Popis: Rodinný dům č.p. 127 - znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, pravděpodobně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Sedlová střecha, krytina z pálené tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda vápenná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Napojení na sítě se nepodařilo zjistit, předpokládám kompletní přípojky. Stáří domu nezjištěno, odhaduji na nejméně 80 roků. Údržba podprůměrná, stav také.
Lokalita: Nemojany, Jihomoravský kraj
Datum konání: 30.11.2010 v 10:45 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  192.500,- Kč  550.000,- Kč  50.000,- Kč  227.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz