N 142/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Radovesice
Popis: Rodinný dům č.p. 27 – nemovitost je samostatně stojící, podsklepený objekt, se dvěma nadzemními podlažími. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva, základy jsou kamenné. Valbová střecha, krytina z pálené tašky, bleskosvod je, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je vápenná hladká, okna jsou dřevěná dvojitá. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Dveře jsou lakované. Podlahy z betonu, PVC, palubek, laminátu a dlažeb. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Vybavení kuchyní je standardní, varná deska, teplá voda ze zásobníku. V přízemí se nachází provozovna pohostinství, v patře se nachází byt 2+1 a byt 3+1. Dům je napojen na kanalizaci, elektřinu, obecní vodu. Plyn přiveden do domu, rozvody nejsou provedeny. Stáří domu cca 90 roků. Stav je podprůměrný, vybavení průměrné. Ve dvoře se nachází vedlejší stavba zděné uhelny a kotelny. Vzhledem k výše uvedenému víceúčelovému využití je nemovitost takto i oceněna.
Lokalita: Radovesice u Libochovic, Radovesice, Ústecký kraj
Datum konání: 12.10.2010 v 14:30 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.800.000,- Kč  3.000.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz