N 167/2010 - !!! Upuštěno !!! Vodní plochy v obci Choryně
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to: pozemek parcela č. 143/43 (vodní plocha) o výměře 989 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, pozemek parcela č. 143/50 (vodní plocha) o výměře 138 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, pozemek parcela č. 766/1 (vodní plocha) o výměře 978 m2, způsob využití vodní nádrž umělá, v katastrálním území a v obci Choryně, to vše zapsané na LV č. 116, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí.
Lokalita: Choryně, Zlínský kraj
Datum konání: 20.10.2010 v 14:30 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  7.500,- Kč  15.000,- Kč  2.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz