N 104/2010 - Rodinný dům v obci Čechočovice
Popis: Rodinný dům č.p. 39 - oceňovaná nemovitost je řadový krajní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu. Fasáda je vápenná stříkaná. Krytina z pálené a betonové tašky, bleskosvod chybí. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně je standardní s plynovým sporákem. Topení je lokální plynové. V domě není rozvod vody, není ani napojení na vodu. WC a koupelna jsou standardní, avšak bez vody. Dveře plné a prosklené, podlahy z koberců. Okna jsou dřevěná špaletová. Dispozičně jde o byt 2+1. Ve dvoře se nachází dřevěná kůlna bez vlivu na cenu obvyklou. Dům je starý minimálně 100 roků, v 50.letech byla provedena rekonstrukce. Stav a vybavení domu je výrazně podstandardní. Dům je napojen na elektřinu, dešťovou kanalizaci a plyn.
Lokalita: Čechočovice, Vysočina
Datum konání: 30.11.2010 v 13:45 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  105.000,- Kč  300.000,- Kč  30.000,- Kč  182.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz