N 24/2003 - Rozestavěný rodinný dům v obci Drnovice
Popis: Samostatně stojící jednopodlažní rozestavěný rodinný dům s plným podsklepením. K domu náleží zahrada o výměře 805 m2.
Znalci nebyl umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Drnovice, okres Blansko
Datum konání: 3.12.2003 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  420.000,- Kč  1.200.000,- Kč  100.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz