N 123/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v Ivanovicích na Hané
Popis: Rodinný dům č.p. 257 - znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, zřejmě smíšené zdivo. Fasáda je vápenná horší. Krytina z pálené tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Okna jsou dřevěná špaletová. Dům je starý minimálně 100 roků, zásadní rekonstrukce neprovedena. Stav a údržba horší. Objekt je zřejmě napojen na vodovod, elektřinu a kanalizaci. Je možnost napojení na plyn.
Lokalita: Ivanovice na Hané, Jihomoravský kraj
Datum konání: 20.10.2010 v 10:45 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,- Kč  300.000,- Kč  45.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz