N 143/2010 - !!! Upuštěno !!! Byt 2 0 v Mostě
Popis: Byt č. 622/14 – o velikosti 2 + 0 a výměře 40,50 m2 je situována v 5.NP domu čp. 622 (viz prohlášení vlastníka). Dům je jako osmipodlažní, nepodsklepený objekt, s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím. Konstrukční systém je panelový, příčný, obvodový plášť je také ze stěnových panelů. Objekt je využit v plném rozsahu k obytným účelům, dále jsou zde situovány společné komunikační prostory. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu, dům bytový typový, kategorie J, konstrukce montovaná z dílců betonových prefabrikovaných plošných. Popis a ocenění bytové jednotky uvažuji dle § 25 vyhl. Stáří objektu je dle údajů zjištěných na Stavebním úřadu Most z druhé poloviny šedesátých let min. století (1967). Stáří domu tedy uvažuji 2010 - 1967 = 43 let. Technický stav objektu uvažuji průměrný. Prvky dlouhodobé životnosti jsou ve stavu, odpoví- dajícím přiměřenému opotřebení a stáří, objekt domu je zateplen a všechny byty mají plastová okna. Technický stav vybavení bytu, prvků PSV a rozvodů inž. sítí uvažuji rovněž průměrný, vybavení bytu je však prakticky všechno původní, novější je kuchyňská linka a sporák, částečně obklady stěn v kuchyni a koupelně, vše skromné. Vybavení bytu uvažuji (původní) umakartové jádro, plechová vana, umyvadlo, podlahy původní beton + PVC, dřevěné dveře plné, částečně prosklené, okna plastová, vytápění je dálkové ústřední, stejně tak ohřev teplé vody, kuchyň s linkou a plyn. sporákem, záchod splachovací apod.
Lokalita: Most II, Most, Ústecký kraj
Datum konání: 26.10.2010 v 14:30 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  190.000,- Kč  380.000,- Kč  50.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz