N 124/2010 - Rodinný dům v obci Hradčany-Kobeřice
Popis: Rodinný dům č.p. 14 a č.p. 42 - znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení a na základě svědectví sousedů. Do pravé části objektu bylo z důvodu chybějících dveří možné nahlédnout. Místním šetřením bylo zjištěno, že obě čísla popisná tvoří jeden objekt. Samostatný prodej je z důvodu funkčního propojení, dvora apod., prakticky nemožný. Objekt byl tedy oceněn jako jedna nemovitost. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová špatná. Krytina eternitová, bleskosvod chybí. Okna jsou dřevěná špaletová. Vybavení domu je minimální. Stáří minimálně 80 roků, stav je velmi špatný, nutná naprostá rekonstrukce. Ve dvoře jsou vedlejší stavby ve velmi špatném stavu, s negativním vlivem na obvyklou cenu. Napojení na sítě se nepodařilo zjistit.
Lokalita: Kobeřice, Hradčany-Kobeřice, Olomoucký kraj
Datum konání: 30.11.2010 v 14:30 salonek hotelu Flora Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  52.500,- Kč  150.000,- Kč  15.000,- Kč  52.500,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz