N 166/2010 - !!! Upuštěno !!! Pozemky v obci Choryně
Popis: Pozemky – jedná se o pozemky zemědělského charakteru, v současnosti bez možnosti jiného využití, lesní pozemky, a pozemky ostatní plochy, komunikace.
Lokalita: Choryně, Zlínský kraj
Datum konání: 20.10.2010 v 13:45 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  100.000,- Kč  200.000,- Kč  30.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz