D 24/2010 - Průmyslové budovy v Lutíně
Popis: Budova výrobní na p.č. 242/2
Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele číslo 242/2. Do objektu se vchází hlavními vstupy z čelní strany z nádvoří a dalším vedlejším vstupem z boční strany. V 1.NP jsou výrobní prostory (prostor pro dobytek, porážka, jatka, prostory pro zpracování masa, prostory pro skladování masa a masných výrobků), skladovací prostory, komunikační prostory a sociální příslušenství.
Budova skladů na p.č. 242/18
Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele číslo 242/18 při uličním oplocení. Do objektu se vchází hlavními vstupy z boční strany z nádvoří. V 1.NP byly skladovací prostory, komunikační prostory a sociální příslušenství.
Budova administrativní na p.č. 242/19
Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele číslo 242/19. Do objektu se vchází hlavním vstupem z boční strany z nádvoří a vedlejším vstupem z protější boční strany. V 1.NP jsou prostory kanceláří, komunikační prostory (středová chodba) a prostory sociálního příslušenství.
Budova kotelny na p.č. 242/20
Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele číslo 242/20, vpravo od hlavního vjezdu do areálu. Do objektu se vchází hlavním vstupem z boční strany a vedlejším vstupem ze zadní strany. V 1.NP jsou prostory pomocné dílny a vlastní kotelny.


Budova prodejny na p.č. 242/21
Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví, s plochou střechou. Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele číslo 242/21, vlevo od hlavního vjezdu do areálu. Do objektu se vchází hlavním vstupem ze strany nádvoří a vedlejším vstupem z boční strany. V 1.NP jsou prostory bývalého obchodu, skladu, komunikační prostory a příslušenství.
Lokalita: Lutín, Olomoucký kraj
Datum konání: 12.10.2010 v 15:15 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  7.000.000,- Kč  8.000.000,- Kč  300.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz