D 25/2010 - Rodinný dům v obci Hluk
Popis: Rodinný dům č.p. 753 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Jde o řadový vnitřní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, fasáda je vápenná špatná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod je nefunkční. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládá znalec standardní. Stav průměrný, drobné stavební opravy nutné. Napojení na inženýrské sítě se nepodařilo zjistit. Stáří domu odhaduje znalec na minimálně 80 roků.
Lokalita: Hluk, Zlínský kraj
Datum konání: 26.10.2010 v 16:00 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,- Kč  1.700.000,- Kč  200.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz