N 156/2010 - Rodinný dům v obci Volyně
Popis: Rodinný dům č.p. 12 - vesnický RD, přízemní se sklonitou střechou s polovalbou, jedna místnost podsklepena. V domě je jeden byt velikosti 3+1 se základním příslušenstvím. Původní stáří domu nezjištěno, předpoklad 90 až 100 roku. Dum je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a na kabelovou sít, vytápění ústřední na tuhá paliva. Dlouhodobě je prováděna pouze nejnutnější stavební údržba, technický stav je možno vyhodnotit jako zhoršený.
Dispoziční řešení: Jeden byt velikosti 3+1 se základním hygienickým příslušenstvím. Popis technického stavu: Rodinný dům je ve zhoršeném technickém stavu, dlouhodobě je prováděna pouze nejnutnější stavební údržba.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Černětice, Volyně, Jihočeský kraj
Datum konání: 11.11.2010 v 12:15 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  475.000,- Kč  950.000,- Kč  140.000,- Kč  475.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz