N 129/2010 - !!! Upuštěno !!! Byt 4 1 v obci Bohdalovice
Popis: Bytová jednotka č. 35/4: je o velikosti 4+1 umístěná ve 2. obytném podlaží bytového domu č.p. 35. Podlahová plocha bytu rozhodná pro stanovení spoluvlastnických podílu na společných částech domu a stavebním pozemku č. 155 o výměře 304 m2 činí 110,2 m2. Spoluvlastnický podíl je vyjádřen poměrem 1102/6122. Dispoziční řešení: Bytová jednotka č. 35/4 velikosti 4+1 se sociálním příslušenstvím a standardně vybavenou kuchyní. Popis technického stavu: Bytový dum č.p. 35 a bytová jednotka č. 35/4 jsou v průměrném technickém stavu, dlouhodobě je prováděna pouze běžná stavební údržba. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Bohdalovice u Větřní, Bohdalovice, Jihočeský kraj
Datum konání: 11.11.2010 v 13:45 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz